KALKULATOR ODSZKODOWANIA ZA OPÓŹNIONY LOT
Powinieneś otrzymać do 600e za osobę. Sprawdź wysokość twojego odszkodowania poprzez wpisanie numeru lotu i daty.
np. 19.08.2019

REKOMPENSATA ZA OPÓŹNIENIA LOTNICZE

JeśliTwój lot spóźniłsięwięcejniż 3 godzinylubzostałodwołanylubodmówiono Ci wejścia napokład z powoduzbytdużejliczbyrezerwacji, Rozporządzenie WE 261/2004 upoważniaCię do dochodzeniaodszkodowania do 600 €.

KWALIFIKOWANIE DO REKOMPENSATY:

1. W PRZYPADKU OPÓŹNIEŃ

  • Lot powinienstartowaćz lotniska UE (niezależnieodliniilotniczej, UE lubspoza UE) ijegoopóźnienienamiejscudocelowympowinnoprzekraczać 3 godziny
  • Jeślitwój lot byłobsługiwanyprzezlinięlotniczą UE, maszprawodomagaćsię, o rekompensatę, nawetjeżelijedenz portówlotniczych(przylotulubodlotu)znajdowałsiępozapaństwemczłonkowskim UE

2. . W PRZYPADKU ODWOŁANIA

  • Twój lot byłzaplanowany z lotniska UE (niezależnieodliniilotniczej, UE lubspoza UE), a ty niebyłeśpoinformowany o jegoodwołaniu co najmniej 14 dniprzedwylotem
  • Jeślitwój lot byłobsługiwanyprzezlinięlotniczą UE, maszprawodomagaćsię, o rekompensatę, nawetjeżelijedenz portówlotniczych (przylotulubodlotu) znajdowałsiępozapaństwemczłonkowskim UE

3.W PRZYPADKU ODMOWY WEJŚCIA NA POKŁAD

  • Jeżeliodmówiono Ci wejścianapokładsamolotu,wbrewTwojejwoli, z powoduzbytdużejliczbyrezerwacjimiejsc w samolocie
  • Powinien to być lot obsługiwanyprzez UE linięlotnicząlublotniskowylotupowinnobyć w UE.

4.PRZYPADKU UTRACENIA LOTU POŁĄCZENIOWEGO

  • Twój lot powinienzostaćzarezerwowanypod jednymnumeremrezerwacji, jakojednapodróż
  • Opóźnienienamiejscudocelowym (końcowym)powinnowynosić co najmniej 3 godziny

Uwaga: Wnioseko rekompensatęmożezostaćodrzucony, jeślisytuacjaniemogłabyćkontrolowanaprzezprzewoźnikaispowodowane z powodujakichkolwieknadzwyczajnychokoliczności (takichjakzłapogoda, tsunami, atakterrorystycznylubinneklęskiżywiołowe)

WYKAZ LINII LOTNICZYCH, W PRZYPADKU KTÓRYCH MOŻESZ SKŁADAĆ WNIOSEK O REKOMPENSATĘ REKLAMACYJNĄ W RAMACH REGULACJIWE 261/2004

Jak nasi klienci nas ocenili

Hervorragend

Rating star

Już rozwiązaliśmy wiele przypadków związanych z opóźnieniami lotów, a nasi klienci są z nas zadowoleni. Zobacz, jak ocenili nas nasi klienci: 9.6 od 10 gwiazdek na podstawie auf 418 recenzji.

TRUSTPILOT
KALKULATOR ODSZKODOWANIA ZA OPÓŹNIONY LOT
Możesz otrzymać do 600€ od osoby. Skorzystaj ze swoich praw i sprawdź bezpłatnie swoją sytuację.
np. 19.08.2019